• Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo SZŠ s MŠ Jánoš alebo OZ "Jánoško", prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášu Vášho dieťaťa.  Prihlášky prijímame priebežne po celý rok. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, Vaša prihláška bude zaevidovaná.  V prípade splnenia podmienok prijatia do SZŠ s MŠ Jánoš, alebo OZ "Jánoško"Vás pozveme na osobné stretnutie. Na osobné stretnutie sa pozýva toľko uchádzačov, koľko je voľných miest na prijatie - voľná kapacita v SZŠ s MŠ Jánoš, OZ "Jánoško".  Po osobnom stretnutí budete oboznámení o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa. Do materskej školy prednostne prijímame deti rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa pokračovalo aj v základnej škole. 

   Veľmi pekne ďakujeme za záujem aj  porozumenie. smiley

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: