Prihláška do ZŠ, MŠ alebo OZ

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo SZŠ s MŠ Jánoš alebo OZ "Jánoško", prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášu Vášho dieťaťa.  Prihlášky prijímame priebežne po celý rok. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, Vaša prihláška bude zaevidovaná.  V prípade splnenia podmienok prijatia do SZŠ s MŠ Jánoš, alebo OZ "Jánoško"Vás pozveme na osobné stretnutie. Na osobné stretnutie sa pozýva toľko uchádzačov, koľko je voľných miest na prijatie - voľná kapacita v SZŠ s MŠ Jánoš, OZ "Jánoško".  Po osobnom stretnutí budete oboznámení o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa. Do materskej školy prednostne prijímame deti rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa pokračovalo aj v základnej škole. 

 Veľmi pekne ďakujeme za záujem aj  porozumenie. smiley

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: